Projektování staveb - Ing. Martin Slouka

Samostanou projekcí a vlastními návrhy jsem se začal věnovat v roce 2008, kdy jsem po mnoha zkušenostech v architektonických ateliérech a projekčních kancelářích založil vlastní projekční ateliér. Počátky mé samostané činnosti se datují již od studií, kdy jsem zpracoval několik zakázek především rodinných domů a rekonstrukcí stávajících objektů. 

V roce 2008 jsem dokončil studium na VUT Brno, fakultě stavební v oboru architektura pozemních staveb. Po státních zkouškách jsem ještě pár měsíců pracoval v Brněnském projekčním ateliéru. Na podzim téhož roku jsem se pak rozhodl a pustil se do budování vlastního ateliéru.

V projekci spolupracuji se svým kolegou, který je autorizovaný inženýr a absolvoval na fakultě stavební VUT Brno v oboru pozemní stavby. Náš tým se ještě skládá z několika externích splupracovníků, především studentů vysokých škol (architektura, pozemní stavby).

 

Architektonický a projekční ateliér je svým personálním obsazením schopen poskytovat komplexní služby pro investory rozličných architektonických zakázek, pozemních staveb různého zaměření, interiérů a rekonstrukcí obytných objektů . Největší podíl naší práce zaujímá oblast rodinného bydlení v individuálních rodinných domech. Z této činnosti máme nasbíráno množství odborných vědomostí, které jsou podloženy nejenom teoretickými vědeckými a psychologickými poznatky, ale jsou ověřeny také praktickými zkušenostmi, načerpanými dlouholetým bydlením v rodinném domě v kruhu velké rodiny.

 

Ing. Martin Slouka, jednatel společnosti, autorizovaný inženýr

 

 

Ing. Martin Slouka

Rozstání 74

79862

tel: +420 773 995 701

e-mail: sloukam@seznam.cz